“ poetry ”

Vpíja sa

city

 

 

Vyliala sa nádoba, rozbila sa, sladká
tekutina vpíja sa a kvapká,
nepekná je, čierna, sivá snáď
či pojíma všetky kalné farby sveta?
Hustá je a páchne,
odpudivo vzhľadná, vzhľadne odpudivá veta:

.

„Vylievam ti z celej duše city svoje sladké.“

.

Takéto však vyjadrenia bývajú vždy vratké.